top of page

Huurvoorwaarden

Afspraken voor Goe Volk

Algemeen
Door spelen te reserveren bij Goe Volk, verklaar je je als huurder akkoord met alle onderstaande voorwaarden.
Als je deze voorwaarden niet aanvaardt en naleeft, mag Goe Volk de directe en indirecte kosten aan jou doorrekenen, je reservatie annuleren, je waarborg inhouden, de huurprijs inhouden en/of het verhuurcontract verbreken, afhankelijk van de situatie.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn in geval van geschil de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.
2) Reserveren
Je kan de volksspelen voor een bepaalde huurperiode reserveren via diverse kanalen; zoals onze website, mail of gsm.
Als de volksspelen nog beschikbaar zijn op die data, dan krijg je een huurcontract en factuur.
Het huurcontract moet je ondertekenen en ten laatste bij het ophalen van de spelen terugbezorgen. De betaling van de factuur geldt in elk geval als aanvaarding.
Pas als de factuur betaald is, is de reservatie definitief. De factuur dient ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst betaald te worden, bij gebreke waaraan Goe Volk zich het recht voorbehoudt om deze te annuleren via mail/schrijven.
3) Kostprijs en betalen
De huurprijs betaal je per dag waarop je een spel gebruikt. Na ontvangst van uw reservatie krijg je een uitnodiging tot betaling + bijhorende factuur. Na ontvangst van de huursom is de reservatie definitief.
Bovenop de huurprijs betaal je per verhuur een waarborg van 50% van de huurprijs met een minimum van € 50.
De waarborg betaal je in cash op het moment van overhandiging van de spelen.
Goe Volk betaalt je de waarborgsom terug als we de volksspelen op tijd, zonder schade en volledig terugkrijgen.
4) Afhalen en terugbrengen
Je moet als huurder in principe zelf vervoer regelen.
Je neemt ten laatste een week vooraf contact op om een tijdstip af te spreken voor het afhalen en terugbrengen.
Je komt deze afspraken stipt na. We houden rekening met een marge van 30 minuten.
Per dag dat je de spelen te laat terugbrengt, moet je een extra dag huur betalen en eventueel een bijkomende schadevergoeding indien de spelen die dag(en) reeds verhuurd waren aan een nieuwe huurder.
De volksspelen zijn kostbare en unieke stukken. Je moet ze met zorg in een overdekt voertuig transporteren.
Bij afhaling controleer je de staat van de spelen. Eventuele schade of gebreken moet je op dat moment melden. Er wordt tussen partijen een document ondertekend waarin de staat van de spelen tegensprekelijk vermeld staat. Vanaf het moment van overhandiging ben je als huurder verantwoordelijk voor alle schade of gebreken.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het in-en uitladen.
Bij het terugbrengen controleren we samen de volksspelen op schade en gebreken. Reken hiervoor op 10 minuten.
De spelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.
5) Gebruik en toezicht
Je mag de spelen niet doorverhuren aan derden.
Als huurder moet je zorgen voor toezicht op de spelen.
Goe Volk is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of enige schade toegebracht aan de huurder(s) of derden. Goe Volk kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid dragen.
Je mag zonder uitdrukkelijke toestemming de spelen niet in open lucht gebruiken.
De spelen mogen in geen enkel geval in de regen staan.
Je mag de spelen niet rechtstreeks op gras of op een vochtige ondergrond plaatsen.
Je mag geen glazen, flesjes of bekertjes op de spelen plaatsen, niks op de spelen kleven of op de spelen schrijven.
Volg de instructies op die je op de spelfiches terugvindt.
Instructies voor het opzetten van de spelen vind je op de website bij elk spel. Volg die instructies op!
Je zorgt zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering tegenover Goe Volk en derden. Meestal volstaat de familiale verzekering hiervoor.
6) In geval van schade
De waarborg dient voor vergoeding van eventuele schade aan de gehuurde goederen.
Bij sporen van gras, regen, vocht, kringen, kleefband of potlood, verf, stift... wordt de volledige waarborg ingehouden.
Als er stukken verdwenen zijn of als er schade is die hersteld moet worden dan moet je die vergoeden. De huurder dient de volledige schade te vergoeden, ook wanneer de waarborg ontoereikend blijkt. De schade zal indien mogelijk vereffend worden per factuur.
Indien mogelijk voert Goe Volk de herstellingen zelf uit in het eigen atelier aan € 40/uur.
Voor kleine herstellingen of vervangingen (kegel, balletje, muntje...), wordt een minimum van 5 euro aangerekend als administratiekost.
7) Annuleren
Je moet elke annulatie via e-mail doorgeven aan info@goevolk.be. In die e-mail moet je de naam waarop je reserveerde en je geplande huurdatum duidelijk vermelden.
Elke annulatie levert ons extra werk op. Bovendien is het soms te laat om de spelen nog aan iemand anders te verhuren. Daarom betalen we je het factuurbedrag terug, maar verminderd met een administratiekost die afhankelijk is van het moment waarop je ons verwittigt: meer dan 14 dagen - gratis annulatie, 14 - 7 kalenderdagen - 50% met van de totale huursom met een minimum van 30 EUR en verwittig je ons minder dan 7 kalenderdagen voor de huurdatum, houden we de volledige huursom in.
Indien u de spelen vroegtijdig terugbrengt, bent u het volledige bedrag van de huurperiode verschuldigd.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page